logo-ukraine-light

Спадщина 2023
Оформлення спадщини в Україні

Дистанційне оформлення спадщини

Якщо спадкоємець знаходиться за кордоном
Незалежно від місцезнаходження спадкоємця

 1. Порядок прийняття спадщини
 2. Зразок заяви про прийняття спадщини
 3. Документи для прийняття спадщини
 4. Свідоцтво про право на спадщину
 5. Найчастіші питання
 6. Оформити спадщину
 7. Нотаріуси з питань спадщини
 8. Консультація нотаріуса

Порядок прийняття та оформлення спадщини:

1. Подати заяву про прийняття спадщини.

1.1. Куди подавати заяву.

У 2023 році, під час воєнного стану, заяву про прийняття спадщини можна подати будь-якому нотаріусу, приватному чи державному, які працюють у будь-якому населеному пункті підконтрольної території України, незалежно від місця прописки спадкодавця, та місцезнаходженя спадкоємця.

1.2. Яким чином подавати заяву.

Для подання нотаріусу Заяви про прийняття спадщини можна:

 1. Подати заяву власноруч під час особистого відвідування нотаріальної контори;
 2. Подати заяву через уповноважену особу за довіреністю на оформлення спадщини;
 3. Відправити заяву рекомендованим листом попередньо узгодивши з нотаріусом проект заяви.

1.3. Зміст заяви.

Заява про прийняття спадщини повинна містити інформацію про заявника-спадкоємця (П.І.Б., дата народження, ІПН, адреса, тел.), спадкодавця (П.І.Б., прописка, дата смерті), ступінь рідства, перелік спадкового майна, відомості про спадкоємців, якщо вони є, перелік документів (див. зразок).

1.4. Зразок заяви про прийняття спадщини.

ЗАЯВА ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ
Нотаріусу _______________________________
Київського міського нотариіального округу
Заявник _________________________________
П.І.Б., дата народження, ІПН, адреса, тел.

Заява.
дата місяць рік померла моя мати _______________________________,
що мешкала за адресою: м. Київ, вул.____________ , буд.____, кв.______
На день її смерті залишилось спадкове майно, яке складається з:
– квартири за адресою: м. Київ, вул. ___________, буд.____, № квартири_____,
– земельної ділянки площею ____ га, яка розташована за адресою_________,
– ______________________________________________________________,
– ______________________________________________________________,
– ______________________________________________________________.
Вказане спадкове майно я приймаю.

Крім мене, спадкоємцем першої черги є чоловік померлої (мій батько)
__________________________, який мешкає за адресою _______________.

До цієї заяви додаю:
– копію свідоцтва про смерть спадкодавця (моєї матері);
– довідку про останнє місце проживання спадкодавця;
– копію свідоцтва про моє народження.
Інші документи будуть подані додатково.

“__” _________ 20__ року ___________ /___________________/ Підпис П.І.Б.

2. Документи.

Документи що знадобляться спадкоємцю поділяються на дві категорії:

 1. Документи, які необхідні для подання заяви про прийняття спадщини (першочергово);
 2. Документи, які необхідні для отримання свідоцтва про право на спадщину (можна надати пізніше).

2.1. Документи для подання заяви.

При наявності заповіту (спадкування за заповітом):

 • Паспорт;
 • ІПН (ідентифікаційний податковий номер);
 • Свідоцтво про смерть спадкодавця;
 • Заповіт.

При відсутності заповіту (спадкування за законом):

 • Паспорт;
 • ІПН (ідентифікаційний податковий номер);
 • Свідоцтво про смерть спадкодавця;
 • Документ що підтверджує родинний зв’язок спадкоємця з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і т.д.).

2.2. Документи для отримання свідоцтва про право на спадщину.

Зазвичай, спадкоємці успадковують нерухоме майно (квартира, будинок, земельна ділянка, гараж…), рухоме майно (атомобілі, яхти, катери, мотоцикли…), грошові кошти (рахунки, вклади у банках, депозити…), коштовності, художні твори, антикваріат, авторські винагороди, тощо.

Передати майно у власність спадкоємцю можна за наявності документів, що підтверджують право власності померлого на кожний з предметів спадкової маси. Наприклад, для того щоб спадкоємець отримав у спадок квартиру, потрібно щоб мав місце документ, який підтверджує що ця квартира була у власності померлого.

Документи що підтверджуть права власності померлого на все успадковане майно, можна надавати нотаріусу одразу при поданні заяви про прийняття спадщини, або вже після подання заяви. Скористайтеся формою Консультація нотаріуса для того щоб отримати консультацію.

3. Отримання свідоцтва про право на спадщину.

Після подання спадкоємцем заяви та документів, нотаріус відкриває спадкову справу, робить необхідні запити до державних установ, та у строк встановлений законодавством, видає спадкоємцю (спадкоємцям) Свідоцтво про право на спадщину, яке є державним правовстановлюючим документом і надає право легально розпоряджатися успадкованим майном (користуватися, продавати, дарувати, здавати в аренду, тощо).

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом
Свідоцтво про право на спадщину за законом

Найчастіші питання при оформленні спадщини.

Якщо у вас є питання стосовно оформлення спадщини, скористуйтеся FAQ або послугою безкоштовна консультація нотаріуса

У разі відсутності заповіту – спадкоємцями можуть бути родичі померлої особи, спадкоємці першої черги (подружжя, батьки, діти) та наступних черг (брати, сестри, баба, дід, рідні тітка і дядько, особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років).
При наявності заповіту – особи вказані у заповіті.

У 2023 році для оформлення спадщини можна звертатися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території України, а саме:

 • до державного нотаріуса;
 • до приватного нотаріуса;
 • до нотаріуса у будь-якому регіоні України;
 • незалежно від місця прописки померлого.

Зазвичай вартість оформлення спадщини поділяється на дві суми – вартість заведення (відкриття) спадкової справи, та вартості квитанцій, запитів, заяв, документів і т.д. необхідних для оформлення права на спадщину. Вартість яких залежить від складності справи, кількості та безконфліктності спадкоємців, наявності документів, тощо. Базова вартість відкриття спадкової справи становить в середньому 1500 грн. Скористайтеся формою Консультація нотаріуса для того щоб отримати відповідь відносно вашого випадку.

Тривалість процесу оформлення спадщини залежить від складності справи, кількості спадкоємців, наявності спорів та непорозумінь між спадкоємцями, тощо. У загальному, процес може зайняти кілька місяців.

До складу спадщини входять усі права на рухоме та нерухоме майно, грошові вклади в комерційному банку або на ощадній книжці, гроші на депозитних рахунках, кредитних картках, небанківських фінансових організаціях, стипендія, пенсія, аліменти, соціальні виплати, відшкодування збитків, моральної шкоди, неустойки, відрахування за публікації та авторські винагороди, коштовності, художні твори та антикваріат, а також, обов’язки померлого на момент дня смерті які не припинилися внаслідок його смерті. Тобто, спадщина складається як з майна та фінансових активів, так і з обов’язків по кредитам, іпотеці, штрафів, боргів і таке інше. Приймаючи спадщину, спадкоємець не може прийняти лише вигідну частину спадщини і відмовитись від невигідної.

Так, спадкоємець має право відмовитися від спадщини. Для цього спадкоємцю потрібно подати нотаріусу заяву про відмову від спадщини у строки встановлені для прийняття спадщини. Треба враховувати, що відмова від спадщини може бути тільки абсолютною, тобто, не можна відмовитися від якоїсь частини спадщини, а іншу частину прийняти.

Згідно зі статтею 1268 цивільного кодексу України, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадок, якщо протягом шести місяців з дня відкриття спадщини не заявив про відмову. Треба враховувати, що цей факт не означає автоматичне оформлення права на спадщину. Відкриття спадщини (день смерті спадкодавця) це “віртуальна подія” допоки спадкоємці не заявлять свої права на спадщину, подавши заяву нотаріусу. Після подання заяви відбувається вже не віртуальна подія – відкриття спадкової справи. Не подавши заяву та не отримавши свідоцтво про право на спадщину, спадкоємець не може розпоряджатися успадкованим майном, не може продати успадковану квартиру, будинок чи землю, не може користуватися коштами померлого і таке інше.

Так можливо. Для цього необхідно або зробити довіреність на оформлення спадщини та передати її довіреній людині, яка замість вас буде займатися оформленням, або відправити нотаріусу заяву рекомендованим листом, попередньо узгодивши це з обраним вами нотаріусом. Скористайтеся формою створення заяви про прийняття спадщини щоб почати дистанційне оформлення.

Необхідно встановлювати додатковий строк на прийняття спадщини. Можливі два варіанти. Перший, інші спадкоємці пишуть письмову згоду на подовження строку, або другий, на підставі судового рішення. Скористайтеся формою Консультація нотаріуса для того щоб отримати більш розгорнруту відповідь саме для вашого випадку.

Строк прийняття спадщини за заповітом такий самий як і строк прийняття спадщини за законом – 6 місяців.

Свідоцтво про право на спадщину, це документ що дозволяє легально користуватися майном що перейшло до вас у вигляді спадщини.
Якщо це нерухомість, продавати, дарувати, здаватив аренду, міняти і т.д., теж саме якщо це автомобіль чи інший транспортний засіб.
Але факт того, що ви стали новим власником майна треба зафіксувати у державному реєстрі майнових прав.
У випадку нерухомості, зазвичай нічого робити не треба, тому що нотаріус який видав вам свідоцтва про право на спадщину виконує функції державного реєстратора і самостійно вносить інформацію у держреєстр.
Якщо це транспортний засіб, необхідно звернутися до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.
Якщо це грошові кошти у банку, треба звернутися в банк зі свідоцтвом про право на спадщину і отримати гроші.
У інших випадках (доля у підприємстві, інтелектуальна власність, зброя і т.д.), скористайтеся формою Консультація нотаріуса для того щоб отримати відповідь відносно інших видів майна.

Оформити спадщину

Нотаріуси уповноважені на оформлення спадщини

Свідоцтво МЮ України № 9217

Київ, вул. Саксаганського 133-А

Свідоцтво МЮ України № 9667

Київ, вул. Предславинська, 31/11

Заслужений юрист України

Київ, Бехтеревський провулок, 14

Нотаріальна контора

Київ, вул. Богдана Хмельницького, 9

Свідоцтво МЮ України № 8005

Київ, вул. Богдана Хмельницького 9

Свідоцтво МЮ України № 9286

Київ, вул. Предславинська, 40

Свідоцтво МЮ України № 6983

Київ, проспект Глушкова, 16 (Теремки)

Нотаріальна контора

Київ, вул. Щусєва, 4

Консультація нотаріуса

2023 (©) Оформлення спадщини в уКРАЇНІ